Nieuwsflits oktober

Wandelvrienden,

De omstandigheden rondom het coronavirus zijn er zeker niet beter op geworden, dat hoeven we niemand uit te leggen. Dat houdt onder andere in, dat het geen toegevoegde waarde heeft om het november-december nummer van ons clubblad uit te brengen. Valt er dan helemaal niets te melden zul je vragen? Zeker wel!

Zoals je al op de website hebt kunnen lezen hebben we eind september afscheid moeten nemen van onze trouwe vrijwilliger Piet Dellevoet. We gaan zijn niet aflatende humor node missen.

Er is een GPS-wandeling toegevoegd: de Mortelentocht vanuit Café Vingerhoeds in Oirschot. Deze link brengt je rechtstreeks naar het lijstje met GPS-wandelingen.

Het bestuur heeft alle vrijwilligers onlangs verrast met een leuk pakket vol lekkernijen. Op deze manier werd waardering uitgesproken voor het vrijwilligerslegioen, omdat de jaarlijkse vrijwilligersavond dit jaar kwam te vervallen.

Redactie en bestuur hebben samen besloten om de frequentie van verschijnen van De Grensloper te verlagen naar 4 keer per jaar. We hopen van ganser harte, dat we in 2021 ieder kwartaal een clubblad kunnen publiceren, met als vanouds informatie over wandelingen in onze eigen omgeving en in de Belgische grensstreek.

Het eerste nummer van 2021 zal zeker op papier verschijnen i.v.m. belangrijke mededelingen, die alle leden moeten bereiken (niet alleen degenen met een bij ons bekend e-mailadres). Dat betreft niet in de laatste plaats de uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering, die we als het enigszins mogelijk is door willen laten gaan op 2 februari 2021.

Over de ALV gesproken: tijdens de vergadering zullen we een nieuwe voorzitter kiezen, omdat de huidige voorzitter haar maximale periode van 3×3 jaar er dan op heeft zitten. Dat is statutair zo vastgelegd. Bij dezen de dringende oproep aan leden die het stokje van haar over willen nemen: meld je bij een van de bestuursleden. Dan wordt z.s.m. contact opgenomen om een en ander door te spreken.

Er zijn overigens meer vacatures te vervullen. De Midweekgroep zit dringend om vrijwilligers verlegen in diverse functies.  Neem gerust eens contact op met ons bestuurslid Midweekwandelingen Jan Sengers. Hij legt je uit wat je voor de vereniging kunt betekenen.

Tot slot willen we je er nogmaals op wijzen, dat het heel belangrijk is, dat er een correct e-mailadres van zoveel mogelijk leden in onze ledenadministratie staat. Dus voorzie de ledenadministratie  (administratie@degrenslopers.nl) a.u.b. van een recent adres.

Bestuur en redactie.

Ook onze adverteerders zijn flink gedupeerd
door al deze maatregelen, denk ook aan hen
in deze moeilijke tijd:

 

bakkerijvanheeswijk Basemans
BloemboetiekHofke
Houbraken

 

Loomans
 
Plus van de Huijgevoort
rabobank
sengersmetaal Suykerbuyck
theuwsgroep VanGompel
 WashnDry
x
x x
x x
x x
x x
x x
x x