Vertrouwenscontactpersoon

Als vertrouwenscontactpersoon functioneer ik als eerste opvang bij problemen in de relationele sfeer binnen de club. Ik luister en wijs u de weg met wie en op welke manier u bepaalde problemen zelf kunt oplossen. Zelf ben ik geen partij in het oplossen van de problemen.

Uiteraard blijven gemelde problemen bij mij vertrouwelijk. Ik moet wel jaarlijks rapporteren aan het bestuur, maar geanonimiseerd.

Een alternatief traject voor het oplossen van problemen binnen de club is het CVSN (Centrum Veilige Sport Nederland). Zij zijn hét centrum in Nederland voor veiligheid tijdens het sporten en zijn door iedereen te benaderen. Het is de 112 van de sport (www.centrumveiligesport.nl).

Carolien Scholten
Tel/WhatsApp: 0031(0)646912235
Email: info@depinguin.nl