Jubileumtocht op 2 september 2018

Jubileumtocht WSV De Grenslopers + Voet en Goed grandioos succes

Voor een uitgebreide foto-impressie klik op deze link.

Prachtig weer en 922 enthousiaste deelnemers hebben van de Jubileumtocht van WSV De Grenslopers + Voet en Goed een geweldige happening gemaakt. Anderhalf jaar voorbereiding door een grote schare vrijwilligers heeft haar vruchten afgeworpen.

Zowel De Grenslopers als Voet en Goed vierde op 1 september het zilveren jubileum en dat vroeg om een feestje, dat we op zondag 2 september hebben gehouden. Een geheel nieuwe wandeling vanaf de Markt in Hapert en met een rustpost op de Pan, waaraan bovendien gratis kon worden deelgenomen, trok erg veel belangstellenden. Op de Markt werd gratis koffie en thee geschonken en konden de wandelaars kennismaken met een aantal wandelgerelateerde producten. Op de rustpost werd het in de loop van de dag een enorm feest, niet in de laatste plaats door de animatie, verzorgd door Voet en Goed en het optreden van zangeres Jolanda van den Berghe. De stemming was fantastisch.

’s Middags kwam Dicky de Lange, medeoprichtster van De Grenslopers, haar opwachting maken. Natuurlijk hebben we haar in de bloemetjes gezet en samen met Susan Lamers en Henk Smoorenburg, de eerste voorzitter, werd geklonken op deze mijlpaal.

Onder leden van De Grenslopers die aan 8 wandelingen hadden deelgenomen in het jubileumjaar, werd een paar wandelschoenen verloot. Gelukkige winnares was Tonnie van Kruijsdijk uit Bladel.

Bij het sluiten van het startbureau werd nog een paar wandelschoenen verloot onder alle deelnemers. Ditmaal was Rian van Rixtel uit Sprang-Capelle de uitverkorene. Tot slot werden nog 10 deelnemers verblijd met een paar wandelsokken.

Onze dank gaat uit naar iedereen die heeft bijgedragen aan deze fantastische jubileumdag.
De loterijprijzen werden geschonken door Voet en Goed.

 

Voor een uitgebreide foto-impressie klik op deze link.