Herinnering activiteiten

Er staan twee activiteiten op de kalender, waar je als lid van De Grenslopers nog aan deel kunt nemen.
De activiteitencommissie wil je daar graag aan herinneren.

Landelijke Opschoondag op 23 maart

We beginnen om 10.00 uur met koffie en vlaai in gemeenschapshuis Den Eijkholt. Dan is er informatie over de route die je gaat wandelen en worden er groepjes gemaakt van 3 of 4 personen. Al lopend verzamel je afval en daarvoor word je voorzien van een reflecterend hesje, een grijper en handchoenen.

Na de opruimactie kom je weer bij elkaar in het gemeenschapshuis. Dan drinken we nog wat en bespreken hoe de actie is verlopen.

Wil je aan deze activiteit deelnemen, dan vragen wij om dat uiterlijk 11 maart via e-mail (majani@chello.nl) aan Jan Nijssen door te geven met vermelding Landelijke Opschoondag en met hoeveel personen je komt.

 

Clubwandeling in Esbeek
met bezoek aan Andreas Schotelmuseum op 4 april

U kunt zich nog inschrijven voor deze clubwandeling door het verschuldigde bedrag van € 4,00
vóór 21 maart over te maken op:
IBAN NL10 RABO 0130 6194 93 t.n.v. Penningmeester WSV De Grenslopers Luyksgestel, o.v.v. Esbeek, uw naam, plaatsnaam en zo mogelijk uw e-mail adres.

We beginnen om 10 uur in café Schuttershof met koffie en vlaai. Er is een klein museum over Andrias Schotel in het gebouw.
Na de koffie kan gewandeld worden op wandelroutes naar keuze, van 3,5 – 10 – 14 km.

Het vervoer naar Esbeek is op eigen gelegenheid.

Om de kosten te drukken willen wij carpoolen promoten, wie daar interesse in heeft kan zich melden bij: Jan Nijssen (06-40685859).