Kopij inleveren 2024

Kopij voor het volgende clubblad via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel

Voor 2024 zijn de uiterste inleverdata:

De Grensloper eerste kwartaal 2024 1-dec-23
De Grensloper tweede kwartaal 2024 6-mrt-24
De Grensloper derde kwartaal 2024 1-jun-24
De Grensloper vierde kwartaal 2024 7-sep-24
De Grensloper eerste kwartaal 2025 4-dec-24