Verslag Achelse Kluis

Verslag van de excursie aan de Achelse Kluis en wandeling Beverloop

Op zondag 14 mei ben ik met ongeveer 30 Grenslopers op excursie geweest bij de Achelse Kluis, officieel de abdij Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Heilige-Benedictus, geheten.
Aansluitend hebben we een korte wandeling van zo’n 8 km. gemaakt over de Beverloop. Het was prachtig zonnig voorjaarsweer met zo’n 20 graden op de thermometer.

 

 

We werden omstreeks 10 uur welkom geheten door onze gastvrouw Anja Mennen. Zij verzorgde een presentatie over de geschiedenis van de Achelse Kluis.

In 1686 stichtte Petrus van Eynatten uit Eindhoven in het klooster een gemeenschap van kluizenaars. Tijdens de Franse Revolutie (1789) vluchten de kluizenaars voor hun leven en werden de gebouwen verwoest. In 1844 kocht de abt van Westmalle het bouwvallige klooster met 95 hectaren landbouw- en heidegrond voor 20.250 gulden (!) van Barons douairière Van Tuijl van Serooskerken van Heeze en Leende en van Zes Gehuchten.

Vanaf 1846 werd de vervallen Kluis opnieuw bevolkt door trappistenmonniken van de abdij van Westmalle. Het klooster behoorde tot de cisterciënzerorde. Zij leiden een leven van gebed, arbeid en studie (‘ora et labora‘) volgens de Regel van Benedictus, neergeschreven in 73 hoofstukken. In 1871 werd de Kluis, die aanvankelijk een priorij was, tot abdij verheven en heette sindsdien de Sint-Benedictusabdij. De huidige kloostergebouwen liggen voor 95% in België. Woeste gronden werden ontgonnen, landbouw en veeteelt kwamen tot grote bloei. Ruim de helft daarvan lag aan Nederlandse zijde. De Achelse Kluis groeide gestaag en dochterhuizen werden gesticht in Echt, Diepenveen, Rochefort en Kasanza (Congo). In 1885 ontwierp de Nederlandse architect Pierre Cuypers de neogotische abdijkerk, die in 1888 werd ingewijd.

In de 2e helft van de 19e eeuw vonden in de abdij vele economische activiteiten plaats. Er waren o.a. een washuis, schoen- en zadelmakerij, binderij, drukkerij, foto-atelier, wagenmakerij, smederij, koperslagerij, bakkerij en een timmerwerkplaats. Er was al vanaf 1850 een mouterij en bierbrouwerij Het Achelse bier stond bekend als “het paters vaatje” en werd zeer geroemd. De brouwerij stopte in de 1e wereldoorlog toen de Duitsers in 1917 de koperen brouwketels en pompen weghaalden. Pas begin 1999 zou men de brouwerij opnieuw opstarten. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de dodendraad aangelegd en moesten alle Belgische monniken de abdij verlaten.

In 1989 verkocht de Achelse Kluis haar landbouwgronden aan natuurbeschermingsorganisaties, zoals Staatsbosheer en het Vlaamse Gewest. In 1997 werden door de abdij van Westmalle de benodigde fondsen vrijgemaakt en personeel beschikbaar gesteld voor een nieuwe brouwerij in Achel. Het terug in productie brengen van het bier gebeurde onder impuls van Marc Gallant, de toenmalige abt van Achel. Vandaag brouwen ze 4 verschillende bieren: Achel Blond 8, Achel Bruin 8, Achel Blond Extra 9.5 en Achel Bruin Extra 9.5. In de zomer van 2020 vertrokken de laatste monniken uit de Achelse Kluis. Hierdoor verloren de bieren in januari 2021 hun Authentieke Trappistenlabel (ATP). Het bier bleef tot 25 januari 2023 wel een trappist aangezien de Sint-Benedictusabdij ressorteerde onder de abdij van Westmalle, maar het verloor ook deze titel door de verkoop van de abdij aan de Belgische ondernemer Jan Tormans. Tormans breidt de bierbrouwerij momenteel flink uit.

Na de presentatie hebben we een rondleiding gemaakt door de Kluis. We hebben een kijkje genomen in deoude Kapittelzaal, in de dagkapel en in de kerk ontworpen door Pierre Cuypers. In het trappenhuis zagen we twee bijzondere gebrandschilderde ramen met de geschiedenis van de Achelse Kluis. We hebben ook de nieuwe Kapittelzaal bezocht met de mooie gewelven. Tenslotte bezochten we het scriptorium, waar monniken teksten en boeken overschreven en vertaalden.

 

In het scriptorium heeft Anja Mennen een groepsfoto van ons gemaakt. De bibliotheek, eigendom van de abdij van Westmalle, is niet opengesteld voor bezichtiging. Als gevolg van bouwwerkzaamheden was de brouwerij gesloten voor het publiek. Na de rondleiding werden we onthaald in de brasserie met koffie en vlaai. In het weekend van 2, 3 en 4 juni a.s. wordt in het gerenoveerde poortgebouw van de van de Achelse Kluis het inspiratiepunt van ‘De Groote Heide’ feestelijk geopend. Kijk voor het programma op: www.degrooteheide.eu

Natuurgrenspark De Groote Heide

Een 6.000 hectare groot natuurgebied in Brabant (Nederland) en Limburg (Belgie). Een van de mooiste natuurgebieden om in te wandelen of fietsen. Ontdek de mooiste wandelroutes of fietsroutes ten zuiden van Eindhoven. Bijvoorbeeld de Achelse Kluis, het Leenderbos, de Malpie of Hageven-De Plateaux.

www.degrooteheide.eu

 

Voor een uitgebreide foto-impressie, gemaakt door Jan Zoethout, volg je deze link.