Bezoek aan de Achelse Kluis met wandeling

Een nieuwe activiteit voor clubleden!

Heeft u altijd al eens een kijkje willen nemen achter de poort van de Achelse Kluis? Dan is hier de kans!

Op 14 mei 2023 om 10.00 uur worden we welkom geheten met koffie en vlaai. Vervolgens is er een rondleiding door de abdij. Het programma duurt bij elkaar ruim 75 minuten. Nu zijn we natuurlijk een wandelclub en daarom willen we met iedereen die dat wil aansluitend een wandeling maken. Die wandeling start bij de abdij en is 8,8 km. lang. Halverwege komt de route langs fietscafé De Bever, waar desgewenst – en op eigen kosten – iets genuttigd kan worden. Ook is het mogelijk om vanaf daar via een kortere route naar de abdij terug te gaan.

Wil je niet naar de abdij maar wel wandelen, dan kan dat ook. Naar verwachting gaan wij om 11.30 uur op pad. De wandeling is aangegeven met gele schildjes. De kosten voor het bezoek aan de abdij bedragen niet €11,50 maar € 6,50 door subsidie van de club!

Voor het bezoek aan de Achelse Kluis kunt zich inschrijven door vóór 1 mei as. het verschuldigde bedrag over te maken op:

IBAN NL 10 RABO 0130 6194 93 t.n.v. Penningmeester WSV De Grenslopers Luyksgestel, o.v.v. Achelse Kluis, uw naam, plaatsnaam en zo mogelijk uw e-mail adres.

Pas na ontvangst van uw betaling kan uw deelname geregistreerd worden!

Het vervoer naar de abdij is op eigen gelegenheid.