ALV uitgesteld

Beste leden,

Vanwege de corona maatregelen zijn we niet in staat om veilig de Algemene Leden Vergadering van
dinsdag 1 februari te organiseren.

Wellicht is er na 25 januari meer mogelijk, maar wij als bestuur verwachten niet dat we dan al met een grotere groep mensen samen mogen komen. Misschien worden de deuren van de horeca om 17.00 uur gesloten. Het is allemaal koffiedik kijken, we weten het niet.

Daarom:

Bij deze verzetten we de ALV naar dinsdag 5 april.

Dezelfde locatie, dezelfde tijd, dezelfde agenda.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur WSV de Grenslopers.

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 5 april 2022

 1. Opening door waarnemend voorzitter Henry Usherwood
 2. Eventuele mededelingen
 3. Goedkeuring van het verslag van ALV op 28 september 2021
 4. Verslag van de Secretaris over 2021
 5. Verslag van de Penningmeester over 2021 en evt Contributie voorstel
 6. Verslag Kascontrole commissie
 7. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
 8. Verkiezing bestuursleden, benoeming voorzitter
 9. Toekomstvisie wsv De Grenslopers
 10. Wandelprogramma 2023
 11. Busreizen 2022
 12. Rondvraag
 13. Communicatie
 14. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot bestuur: aftredend en herkiesbaar: Henk SmoorenburgHenry Usherwood,
Aftredend en niet herkiesbaar: Corrie Kelders

 

Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden.
Momenteel zijn er 2 vacatures in het bestuur. Help onze club door u kandidaat te stellen. Allerlei functies binnen het bestuur kunnen schuiven, er zit wellicht iets voor u bij.                                      

Natuurlijk kunt u zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.