Bestuursmededelingen

Wandelvrienden,

Het lijkt erop, dat we voorlopig nog leven in de 1,5 meter maatschappij met al haar beperkingen.

Eerder al hebben we medegedeeld, dat we daarom in 2020 geen wandelingen meer organiseren. Wel gaan we serieus nadenken over het hervatten van onze evenementen zodra dat op een verantwoorde manier kan. Daarbij moeten we rekening houden met aanscherping van overheidsmaatregelen, te weten:

Sinds 10 augustus gelden voor alle eet- en drinkgelegenheden de volgende verplichtingen:
1. Reservering; 2. Gezondheidscheck, 3. Vaste zitplaatsen en 4. Registratie van contactgegevens (ten behoeve van bron- en contactonderzoek).

De werkgroepen gaan nu bekijken hoe we hieraan gehoor kunnen geven op zowel start/finish- als rustlocaties.

Door de beperkingen die gelden voor grote bijeenkomsten hebben we moeten besluiten om de vrijwilligersavond, die gepland stond voor 24 oktober ook niet door te laten gaan. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet!

Omdat we niet weten of we de geplande wandelingen van 2021 door kunnen laten gaan, brengen we voorlopig geen wandelkalendertje uit.  Ook de stempelkaart, die dit jaar helaas met maximaal  één stempel nutteloos geworden is, gaan we nog niet opnieuw introduceren.

Om de communicatie naar onze leden te vergemakkelijken, vragen wij nogmaals met klem om een geldig en recent e-mailadres door te geven aan de ledenadministratie.
Dat kan eenvoudig door een e-mail te sturen aan administratie@degrenslopers.nl.

Blijf vooral in beweging en gezond!

Het bestuur.