Van de bestuurstafel

Wandelvrienden,

De wereld om ons heen is langzaam aan het veranderen. Een heleboel beperkende maatregelen, die ons aan het begin van de coronacrisis aan huis en directe omgeving kluisterden, worden stapje voor stapje opgeheven. Maar vergis je niet. Minister De Jonge zegt het keer op keer heel duidelijk: wij zijn misschien wel klaar met het virus, het virus is nog niet klaar met ons! Toch mogen we ons al weer voorzichtig gaan verheugen op wandelevenementen. Volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen die weer plaatsvinden vanaf 1 juli, zij het onder strikte voorwaarden.
Wat betekent dat voor De Grenslopers? Wij hopen onze Wedertwandeling op 20 september door te kunnen laten gaan en dan de rest van het jaarprogramma te kunnen afwerken. Maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is.

Wandelbond kWbn heeft een protocol opgesteld voor wandelevenementen, waarmee voldaan wordt aan de richtlijnen van RIVM en NOC*NSF. Daar bovenop gelden de regels van de veiligheidsregio en de gemeenten. We zijn natuurlijk ook erg afhankelijk van de startlocaties. De rustpost zal er ongetwijfeld anders uit gaan zien zolang we ons aan de 1,5 meter afstand moeten houden. De werkgroepen gaan aan de slag om een draaiboek te schrijven en daarmee te proberen toch fijne wandelingen voor jullie te organiseren.

Voor de Grensparkwandeling op 14 juli komen de versoepelingen te laat, dat gaan we met geen mogelijkheid meer redden. Bovendien was al afgesproken, dat we het jubileumjaar van de Grensparkwandelingen in zijn geheel verschuiven naar 2021.

Helaas hebben we ook het wandelweekend moeten annuleren. Vervoer en verblijf kunnen niet verantwoord geregeld worden. Maar, wat in het vat zit verzuurt niet. We verwachten dat we volgend jaar weer een fijn weekend op stap kunnen.

Overigens betekent dit alles niet, dat er niet gewandeld kan worden tot eind september. Immers, individueel of in kleine groepjes wandelen kan prima. We hebben op onze website ook enkele leuke initiatieven aangekondigd. Bovendien gaat OLAT een pilotwandeling organiseren op 11 en 12 juli. Vooraf inschrijven is dan wel verplicht, dus hou de site van OLAT in de gaten als je geïnteresseerd bent.

Voor nu: hou vol, er gloort licht aan het einde van de tunnel.

Het bestuur.