Bericht van het bestuur

Wandelvrienden,

Nu we al geruime tijd geen wandelevenementen meer kunnen bezoeken, er zelf ook geen mogen organiseren en er bovendien geen clubblad verschijnt rond 1 mei, worden de onderlinge contacten wel erg mager. Daar proberen we door middel van dit schrijven verbetering in aan te brengen.

Allereerst gaan onze gedachten uit naar degenen die getroffen zijn door het Coronavirus. We willen hen en hun families veel sterkte, maar vooral beterschap wensen. Van een van onze leden is ons bekend dat hij het helaas niet gered heeft. Ons medeleven gaat uit naar zijn gezinsleden.

De crisis heeft uiteraard ook een groot aantal praktische consequenties. Om te beginnen zijn daar de afgelaste wandelingen een duidelijk voorbeeld van. Heel jammer van de voorbereidingen, die al waren gedaan en zeker dat we ze moeten missen, maar we schuiven ze gewoon door naar een volgend jaar.

Extra zuur is het moeten schrappen van alle acht Grensparkwandelingen van dit jaar, waarin we het
25-jarig bestaan van deze grensoverschrijdende tochten wilden vieren.
Ook dat verplaatsen we naar 2021.

Begin dit jaar hebben we een stempelkaart geïntroduceerd voor onze leden, waarmee voor gratis consumpties gespaard kon worden. Tot op heden hebben we nog maar één stempel kunnen bemachtigen en zelfs in het meest gunstige scenario (wandelen weer mogelijk na 1 september) is de maximum score 4 stempels. Het bestuur gaat zich beraden op aanpassing van de spelregels zodra bekend is wanneer we weer van start mogen gaan.

Wat betekent de huidige situatie voor het wandelweekend op 12/13 september? Daar is op dit moment nog geen uitsluitsel over te geven. Het moge duidelijk zijn, dat aan een aantal voorwaarden voldaan moet zijn voordat we überhaupt kunnen besluiten om die door te laten gaan. We houden uiteraard de vinger aan de pols. Zoals al eerder aangekondigd: vanaf 1 mei mogen ook niet-leden zich inschrijven. Informatie over het weekend is te vinden op deze site in De Grensloper van maart-april. Mocht het nodig zijn ook het wandelweekend te annuleren, dan betalen we reeds betaalde inschrijfgelden in zijn geheel terug.

Zelfs als het organiseren van wandeltochten weer is toegestaan, zullen we ons aan strikte regels moeten houden. Denk daarbij bv. aan 1,5 meter afstand houden. We doen bij dezen een oproep aan iedereen om mee te denken over de manier waarop we dat gestalte kunnen geven, tijdens het wandelen, op het startbureau en bij de rustpost. Schroom niet om je ideeën hierover kenbaar te maken!
Vanzelfsprekend sluiten we ook aan bij het verzoek van de leden van de redactie om ervaringen met hen te delen, die ze kunnen gebruiken in het eerstvolgende clubblad.

Tot slot willen we iedereen op het hart drukken om vooral individueel of met je partner te blijven wandelen, natuurlijk met inachtneming van de richtlijnen die daarvoor gelden. Op wandel.nl vind je daar meer informatie over.

Hou vol! Misschien kan de volgende tekst daarbij helpen:

Geef mij kalmte
om te aanvaarden
wat ik niet kan veranderen,
Moed om te veranderen
wat ik kan veranderen,
En wijsheid
om tussen deze twee
het juiste onderscheid te maken.

 Het bestuur.