De Koperteutentocht

Zondag 21 mei 2017

Startlocatie:
De Keijzer La Cantina
Postelseweg 88
5571 RD Eersel

Afstanden/Starttijden:
  7 km van 08:00 – 14:00 uur
15 km van 08:00 – 13:30 uur
21 km van 08:00 – 12:00 uur
29 km van 08:00 – 10:30 uur

Deelname kost:
€ 0,50 voor kinderen t/m 12 jaar
€ 1,20 voor leden van WSV De Grenslopers
€ 1,50 voor overige bondsleden
€ 2,50 voor niet-leden
Sticker inbegrepen

Omschrijving:
Vanaf Café de Keijzer in Eersel Postelseweg 88 wordt deze tocht georganiseerd. Er kunnen 4 afstanden gelopen worden 7+15+21+29 km, op de westelijke Kempen, de Cartierheide en de Hapertse heide, die samen 220 hectare groot zijn. Hier kom je van alles tegen: broedvogels zoals wulp, blauwborst en de nachtzwaluw en nog diverse andere soorten. Ook de gladde slang, de hazelworm en struiken zoals gagel, veenpluis, beenbreek en de kommavlinder. Het leuke dijkje over de Cartierheide loopt langs het Dalemstroompje, ooit voor de jacht op waterwild, maar nu zijn er duizenden krijsende meeuwen en koeien te zien.
Verder vliegen er de havik en de buizerd rond en de zeldzame wespendief, de  kluizenaar onder de roofvogels.

De rustpost is aan het Laarven en daar kun je genieten van het alle lekkers dat in de Kadi aanwezig is.

Info:
0497-542331
040-2017639
info@degrenslopers.nl