Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Algemene Leden Vergadering 2024

6 februari @ 20:00 - 23:00

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 6 februari 2024.

1. Opening en welkomstwoord door de voorzitter Henry Usherwood
2. Eventuele mededelingen (een minuut stilte voor de leden die het afgelopen jaar zijn overleden)
3. Het vaststellen van de notulen van de ALV van 7 februari 2023
4. Verslag van de Secretaris over 2023 en overzicht ledenbestand over 2023
5. Verslag van de Penningmeester over 2023
6. Verslag Kascontrole commissie over 2023
7. Het vaststellen van de balans en van de staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar
8. Het verlenen van décharge aan de leden van het bestuur
9. Het vaststellen van de contributie 2025, de deelnemersbijdragen en de consumentenprijzen voor 2024
10. Het vaststellen van de begroting voor 2024

Korte pauze

11. Benoeming nieuwe leden kascontrolecommissie
12. (Her)Benoeming bestuursleden en kennismaking met de vertrouwenscontactpersoon
13. Vaststellen statuten
14. Vaststellen huishoudelijk reglement en bestuursstructuur
15. Verslag Activiteitencommissie 2023 en voornemens activiteitencommissie voor 2024
16. Vaststellen wandelprogramma 2024 en voornemens voor 2025
17. Benoeming lid van verdienste 2023
18. Rondvraag
19. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot bestuur
aftredend en herkiesbaar: 2024             Leny Nabuurs, Henk Smoorenburg*, Emmie Scheerens

aftredend en niet herkiesbaar                Arlette Hoppenbrouwers

We zoeken 1 kandidaat voor in het bestuur. Het bestuur vergadert acht á negen keer 1,5 uur per jaar en af en toe wat regelen moet toch geen echt probleem zijn. Vele handen maken licht werk. Help onze club door u kandidaat te stellen. Allerlei functies binnen het bestuur kunnen schuiven, er zit wellicht iets voor u bij.

U kunt zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden. Een lid kan slechts door één ander lid worden gemachtigd.

Gegevens

Datum:
6 februari
Tijd:
20:00 - 23:00

Organisator

WSV De Grenslopers
E-mail
info@degrenslopers.nl
Bekijk de site van Organisator

Locatie

Gemeenschapscentrum Den Eijkholt
Kapellerweg 3
Luyksgestel, Noord-Brabant 5575 BG
+ Google Maps