Kopij inleveren

De laatste editie voor 2021 van het clubblad verschijnt per 1 november, i.v.m. berichtgeving over de Toekomstvisie en een beknopt verslag van de ALV.
Daarom is ook de uiterste inleverdatum voor kopij veranderd.

 

Kopij voor het volgende clubblad vóór 29 september via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel