Bestuur

 

Voorzitter,
2e Penningmeester:
Willemien van de Wiel Tel: 0031(0)497542446
E-mail: voorzitter@degrenslopers.nl
Secretaris,
Vice voorzitter:
Henk Smoorenburg Tel: 0031(0)497542452
E-mail: secretaris@degrenslopers.nl
Penningmeester: Nelly Ploos van Amstel E-mail: penningmeester@degrenslopers.nl
Vert.
redactie clubblad:
vacature E-mail: redactie@degrenslopers.nl
Vert.
midweekwandelingen:
Jan Sengers Tel: 0031(0)402017932
Vert.
zondagwandelingen:
Arlette Hoppenbrouwers Tel: 0031(0)653697258
P.R. zaken: vacature E-mail: publicrelations@degrenslopers.nl
Catering: Emmie Scheerens Tel: 0031(0)497541319
Ledenadministratie: Jos Kelders Tel: 0031(0)497385196
E-mail: administratie@degrenslopers.nl