Uitnodiging ALV 2023

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

 

Datum:                      DINSDAG  7 februari 2023
Plaats:                       Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 5575 BG Luyksgestel
Aanvang:                  20.00 uur.

Het bestuur nodigt de leden van WSV De Grenslopers uit om op dinsdag 7 februari 2023 de jaarlijkse ledenvergadering bij te komen wonen. Wij hopen weer op een constructieve vergadering en een grote opkomst.

Namens het bestuur,
Voorzitter:       Henry Usherwood                     Tel: 040-2521308
Secretaris:       Henk Smoorenburg                   Tel: 0497-542452

 

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 7 februari 2023.

 1. Opening door voorzitter Henry Usherwood
 2. Eventuele mededelingen
 3. Goedkeuring van de notulen van de ALV van 5 april 2022
 4. Verslag van de Secretaris over 2022
 5. Verslag van de Penningmeester over 2022 en evt Contributie voorstel
 6. Verslag Kascontrole commissie
 7. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Toekomst met KWBN, discussie over 4 mogelijke bindingsvormen
 10. Korte pauze
 11. Schriftelijke stemming over keuze bindingsvorm
 12. GPS cursus
 13. Verslag Activiteitencommissie
 14. Wandelprogramma 2024
 15. Rondvraag
 16. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot bestuur aftredend en herkiesbaar: Nelly Ploos van Amstel

Op dit moment zijn er 2 vacatures in het bestuur en op termijn zullen drie bestuursleden aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. Wil er geen bestuurscrisis ontstaan dan zijn nieuwe bestuursleden dringend gewenst.

Acht à negen keer 1,5 uur vergaderen per jaar en af en toe wat regelen moet toch geen echt probleem zijn. Vele handen maken licht werk. Help onze club door u kandidaat te stellen. Allerlei functies binnen het bestuur kunnen schuiven, er zit wellicht iets voor u bij.

U kunt zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.