Uitnodiging ALV 2021

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

 

Datum:                  DINSDAG  28 SEPTEMBER 2021

Plaats:                   Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 5575 BG Luyksgestel

Aanvang:               20.00 uur.

 

Het bestuur nodigt de leden van WSV De Grenslopers uit om op dinsdag 28 september 2021 de jaarlijkse ledenvergadering bij te komen wonen. Wij hopen weer op een constructieve vergadering en een grote opkomst .

 

Namens het bestuur,
Voorzitter:     Willemien van de Wiel              Tel: 0497-542446
Secretaris:     Henk Smoorenburg                  Tel: 0497-542452.

 

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 28 september 2021.

 1. Opening door de Voorzitter Willemien van de Wiel
 2. Eventuele mededelingen
 3. Goedkeuring van het verslag van ALV op 4 februari 2020
 4. Verslag van de Secretaris over 2020
 5. Verslag van de Penningmeester over 2020 en Contributie voorstel
 6. Verslag Kascontrole commissie
 7. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Afscheid aftredende bestuursleden
 10. Wandelprogramma 2022
 11. Rondvraag
 12. Discussie Toekomstvisie wsv De Grenslopers olv Debbie Jans
 13. Sluiting van de vergadering

 

Met betrekking tot bestuur.

Aftredend en niet herkiesbaar: Willemien van de Wiel en Jan Sengers

Aftredend en herkiesbaar: Arlette Hoppenbrouwers en Emmie Scheerens

 

Natuurlijk kunt ook u zich opgeven als kandidaat voor het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.