Uitnodiging ALV 2020

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

Datum:     DINSDAG 4 FEBRUARI 2020
Plaats:      Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 5575 BG Luyksgestel
Aanvang: 20.00 uur.

Het bestuur nodigt de leden van WSV De Grenslopers uit om op dinsdag 4 februari 2020 de jaarlijkse ledenvergadering bij te komen wonen. Wij hopen weer op een constructieve vergadering en een grote opkomst . Veel leden betekent immers een grote betrokkenheid met wat wij voor u doen. Naast serieus vergaderen proberen wij er ook altijd een gezellige avond van te maken. Na afloop van de vergadering, omstreeks 21.30 uur is er dan ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een leuke gelegenheid voor nieuwe leden ook om eens nader met de vereniging kennis te maken.
Tot ziens op de Algemene Leden Vergadering en alvast een gelukkig Nieuwjaar en een mooi 2020 toegewenst!

Namens het bestuur, Voorzitter: Willemien van de Wiel Tel: 0497-542446
Secretaris: Henk Smoorenburg Tel: 0497-542452.

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 4 februari 2020.

1. Opening door de Voorzitter Willemien van de Wiel
2. Eventuele mededelingen
3. Goedkeuring van het verslag van ALV op 5 februari 2019
4. Verslag van de Secretaris over 2019
5. Verslag van de Penningmeester over 2019 en Contributie voorstel
6. Verslag Kascontrole commissie
7. Busreizen 2020

Pauze

8. Eventuele aankoop/huur van een clublokaal
9. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
10. Verkiezing Bestuursleden
11. Wandelprogramma 2021
12. Rondvraag
13. Huldiging 25-j jubilarissen
14. Sluiting van de vergadering

Na afloop van de vergadering volgt een voordracht over GPS-wandelen door Wouter Kiela

Met betrekking tot bestuur.
Aftredend en herkiesbaar Nelly Ploos van Amstel en Jan Sengers

Natuurlijk kunt ook u zich opgeven als kandidaat voor het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.

RABO bank IBAN NL10RABO0130619493 t.n.v. penningmeester WSV de Grenslopers Bergeijk (NL)
Lid KWBN regio Brabant –Zeeland Bondsnummer 81980.
Kamer van koophandel # 40240563.