Algemene Ledenvergadering 2019

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.

 

Datum:                  DINSDAG  5 FEBRUARI 2019

Plaats:                   Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 5575 BG Luyksgestel

Aanvang:               20.00 uur.

 

Het bestuur nodigt de leden van WSV De Grenslopers uit om op dinsdag 5 februari 2019 de jaarlijkse ledenvergadering bij te komen wonen. Wij hopen weer op een constructieve vergadering en een grote opkomst . Veel leden betekent immers een grote betrokkenheid met wat wij voor u doen. Naast serieus vergaderen proberen wij er ook altijd een gezellige avond van te maken.  Na afloop van de vergadering, omstreeks 21.30 uur is er dan ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een leuke gelegenheid voor nieuwe leden ook om eens nader met de vereniging kennis te maken.

Tot ziens op de Algemene Leden Vergadering en alvast een gelukkig Nieuwjaar en een mooi 2019 toegewenst!

 

Namens het bestuur,

Voorzitter:     Willemien van de Wiel              Tel: 0497-542446
Secretaris:     Henk Smoorenburg                    Tel: 0497-542452.

 

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 5 februari 2019.

 1. Opening door de Voorzitter Willemien van de Wiel
 2. Goedkeuring van het verslag van ALV op 6 februari 2018
 3. Verslag van de Secretaris over 2018
 4. Verslag Midweek-wandelingen, Zondag-wandelingen, Catering
 5. Verslag PR en Website
 6. Verslag van de Penningmeester over 2018 en Contributie voorstel
 7. Verslag Kascontrole commissie
 8. Busreizen 2019

Pauze

 1. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
 2. Voorstel tot samenvoegen bestuursfuncties: PR – clubblad  –  website
 3. Aanpassing Huishoudelijk Reglement
 4. Verkiezing Bestuursleden
 5. Wandelprogramma 2020
 6. Rondvraag
 7. Huldiging 25-j jubilarissen
 8. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot bestuur.

Aftredend en herkiesbaar Henk Smoorenburg

Aftredend Jos Kelders

Open Vacatures: a) Leden administratie en b) PR/clubblad/website

Natuurlijk kunt ook u zich opgeven als kandidaat voor het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.