Kopij inleveren 2021

Kopij voor het volgende clubblad via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel

Voor 2021 zijn de uiterste inleverdata:

De Grensloper tweede kwartaal 2021 10 maart 2021
De Grensloper derde kwartaal 2021 10juni 2021
De Grensloper vierde kwartaal 2021 29 september 2021
De Grensloper eerste kwartaal 2022 1 december 2021