Kopij inleveren 2020

Kopij voor het volgende clubblad via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel

Voor 2020 zijn de uiterste inleverdata:
De Grensloper januari-februari              4 december 2019
De Grensloper maart-april                       5 februari 2020
De Grensloper mei-juni                             8 april 2020
De Grensloper juli-augustus                 10 juni 2020
De Grensloper september-oktober    12 augustus 2020
De Grensloper november-december 15 oktober 2020