Kopij inleveren 2023

Kopij voor het volgende clubblad via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel

Voor 2023 zijn de uiterste inleverdata:

De Grensloper tweede kwartaal 2023 8 maart 2023
De Grensloper derde kwartaal 2023 1 juni 2023
De Grensloper vierde kwartaal 2023 6 september 2023
De Grensloper eerste kwartaal 2024 6 december 2023