Kopij inleveren 2022

Kopij voor het volgende clubblad via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel

Voor 2022 zijn de uiterste inleverdata:

De Grensloper tweede kwartaal 2022 9 maart 2022
De Grensloper derde kwartaal 2022 8 juni 2022
De Grensloper vierde kwartaal 2022 7 september 2022
De Grensloper eerste kwartaal 2023 30 november 2022