Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Datum:                  DINSDAG  7 FEBRUARI 2017

Plaats:                   Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 5575 BG Luyksgestel

Aanvang:               20.00 uur.

Het bestuur nodigt de leden van WSV De Grenslopers uit om op dinsdag 7 februari 2017 de jaarlijkse ledenvergadering bij te komen wonen. Wij hopen weer op een constructieve vergadering en een grote opkomst . Veel leden betekent immers een grote betrokkenheid met wat wij voor u doen. Naast serieus vergaderen proberen wij er ook altijd een gezellige avond van te maken.  Na afloop van de vergadering, omstreeks 21.30 uur is er dan ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Een leuke gelegenheid voor nieuwe leden ook om eens nader met de vereniging kennis te maken.

Tot ziens op de Algemene Leden Vergadering en alvast een gelukkig Nieuwjaar en een mooi 2017 toegewenst!

Namens het bestuur,
Voorzitter:     Willemien van de Wiel              Tel: 0497-542446
Secretaris:     Henk Smoorenburg                    Tel: 0497-542452

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 7 februari 2017.

Opening door de Voorzitter Willemien van de Wiel
Goedkeuring van het verslag van ALV op 2 februari 2016
Verslag van de Secretaris over 2016
Verslag Midweek-wandelingen, Zondag-wandelingen, Catering
Verslag PR en Website
Verslag van de Penningmeester over 2016
Verslag Kascontrole commissie
Pauze

Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
Contributieverhoging
Verkiezing Bestuursleden
Wandelprogramma 2018
Busreizen 2017
Rondvraag
Sluiting van de vergadering
Met betrekking tot bestuur.

Aftredend en herkiesbaar: Tina Dellevoet, Jan Sengers, Nelly Ploos van Amstel.

Open Vacature: Public Relations

Natuurlijk kunt ook u zich opgeven als kandidaat voor het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.