Uitnodiging ALV 2022

Uitnodiging voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering

 

Datum:                  DINSDAG  5 april 2022

Plaats:                   Gemeenschapscentrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 5575 BG Luyksgestel

Aanvang:               20.00 uur.

 

Het bestuur nodigt de leden van WSV De Grenslopers uit om op dinsdag 5 april 2022 de jaarlijkse ledenvergadering bij te komen wonen. Wij hopen weer op een constructieve vergadering en een grote opkomst.
Met dien verstande dat de datum onder voorbehoud is, afhankelijk van de Corona-maatregelen.
Houdt u aub de website in de gaten: of geef uw emailadres door zodat we u op de hoogte kunnen houden.

Namens het bestuur,
Waarnemend voorzitter:         Henry Usherwood                    Tel: 040-2521308                                            Secretaris:                            Henk Smoorenburg                  Tel: 0497-542452.

Agenda ALV van WSV “ De Grenslopers” 5 april 2022

 1. Opening door waarnemend voorzitter Henry Usherwood
 2. Eventuele mededelingen
 3. Goedkeuring van het verslag van ALV op 28 september 2021
 4. Verslag van de Secretaris over 2021
 5. Verslag van de Penningmeester over 2021 en evt Contributie voorstel
 6. Verslag Kascontrole commissie
 7. Benoeming nieuwe Kascontrole commissie
 8. Verkiezing bestuursleden, benoeming voorzitter
 9. Toekomstvisie wsv De Grenslopers
 10. Wandelprogramma 2023
 11. Busreizen 2022
 12. Rondvraag
 13. Communicatie
 14. Sluiting van de vergadering

Met betrekking tot bestuur: aftredend en herkiesbaar: Henk Smoorenburg, Henry Usherwood,
Aftredend en niet herkiesbaar: Corrie Kelders

 

Er is dringend behoefte aan nieuwe bestuursleden.
Momenteel zijn er 2 vacatures in het bestuur. Help onze club door u kandidaat te stellen. Allerlei functies binnen het bestuur kunnen schuiven, er zit wellicht iets voor u bij.                                      

Natuurlijk kunt u zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur. Uw kandidatuur dient, vergezeld van de handtekeningen van 5 leden, 14 dagen voor aanvang van de vergadering, schriftelijk bij het bestuur ingediend te worden.