Kopij inleveren 2019

Kopij voor het volgende clubblad via E-mail of per post inleveren bij de redactie.

E-mailadres redactie:      redactie@degrenslopers.nl
Postadres redactie:         Prins van Luikstraat 81, 5575 BW Luyksgestel

Voor 2019 zijn de uiterste inleverdata:
De Grensloper januari-februari              5 december 2018
De Grensloper maart-april                       6 februari 2019
De Grensloper mei-juni                          11 april 2019
De Grensloper juli-augustus                 13 juni 2019
De Grensloper september-oktober    15 augustus 2019
De Grensloper november-december 16 oktober 2019